Meny
Konvertering till CMAS/SSDF dykcertifikat

Konvertering till CMAS/SSDF * dykcertifikat
För att dykaren skall få CMAS/SSDF certifikat skall instruktör bedöma och godkänna konvertering efter att ha kontrollerat att följande villkor är uppfyllda.

Dykaren skall:
1:1 ha fyllt minst 15 år. Konverterande dykare under 18 år skall ha målsmans medgivande.
1:2 ha godkänts vid läkarundersökning enligt SSDFs anvisningar och krav.
1:3 genom skrivning ha dokumenterat korrekt nivå av teoretiska kunskaper.
1:4 ha genomfört fri uppstigning under instruktörens överinseende.
1:5 ha visat sig behärska följande: masktömning, avvägning, parkontroll, handsignaler, livräddning och HLR, dykplanering samt tabellräkning vid enstaka och upprepade dyk. Instruktören skall också se till:
1:6 att dykaren genomför 3 dykningar, varav 2 till större djup än 10 meter, i nordiskt vatten, om denne inte kunnat dokumentera dykningar i likvärdigt vatten.
1:7 att dykaren har kännedom om SSDF och de regler som gäller för Sverige avseende dykning.
1:8 att eleven har nödvändiga teoretiska kunskaper, skriftligt eller muntligt. Uppfylls inte dessa krav skall dykaren rekommenderas att genomgå ny dykkurs på lämplig nivå.
Konvertering till CMAS/SSDF ** dykcertifikat
För att dykaren skall få CMAS/SSDF certifikat skall instruktör bedöma och godkänna konvertering efter att ha kontrollerat att följande villkor är uppfyllda.

Dykaren skall:
2:1 ha fyllt minst 15 år. Konverterande dykare under 18 år skall ha målsmans medgivande.
2:2 ha godkänts vid läkarundersökning enligt SSDFs anvisningar och krav. 2:3 ha erfarenhet från 12 dykningar, varav minst 6 i nordiskt vatten eller likvärdigt. Dykningarna skall ha omfattat sammanlagt 6 dyktimmar och givit erfarenhet från dyk med olika förutsättningar beträffande djup, sikt och plats.
2:4 vara förtrogen med tabellräkning för enstaka och upprepade dyk samt dyk med säkerhetsstopp.
2:5 ha kunskap om de nordiska handsignalerna.
2:6 ha nödvändig kunnighet i nöduppstigning, livräddning och HLR.
2:7 visa dokumenterad erfarenhet i dykmetoderna sök- & bärgning, UV-navigation, dykning djupare än 20 meter, mörkerdyk, upprepad dykning och dykning med säkerhetsstopp. Instruktören skall också skriftligt eller muntligt kontrollera:
2:8 att dykaren har nödvändiga teoretiska kunskaper. Uppfylls inte dessa krav skall dykaren rekommenderas att genomgå ny dykkurs på lämplig nivå.
Konvertering till CMAS/SSDF *** dykcertifikat
För att dykaren skall få CMAS/SSDF certifikat skall instruktör bedöma och godkänna konvertering efter att ha kontrollerat att följande villkor är uppfyllda.

Dykaren skall:
3:1 ha fyllt minst 18 år.
3:2 ha godkänts vid läkarundersökning enligt SSDFs anvisningar och krav.
3:3 ha erfarenhet från 50 dykningar, varav minst 25 i nordiskt vatten eller likvärdigt. Dykningarna skall ha omfattat sammanlagt 40 dyktimmar och givit erfarenhet från dyk med olika förutsättningar beträffande djup, sikt och plats.
3:4 ha kännedom om parkontroll. 3:5 ha nödvändig kunnighet i FU, livräddning och HLR.
3:6 ha nödvändiga kunskaper om dykplanering och assisterande dykledning.
3:7 visa dokumenterad erfarenhet i dykmetoderna dyk till djup större än 30 meter med säkerhetsstopp, sök & bärgning och UV-navigation i triangelbana.
3:8 ha nödvändiga kunskaper i kompressorhandhavande.
3:9 genomföra en assisterande dykledningsövning i enlighet med instruktörsanvisningarna.
3:10 genomföra ett dyk som ledare för en grupp dykare under vatten.
3:11 genomföra ett ytsim om minst 1000 m i öppet vatten, med full dykutrustning.
3:12 genomföra räddning av skadad dykare från ett djup av minst 10 meter och max 30 meter. Instruktören skall också skriftligt eller muntligt kontrollera:
3:13 att dykaren har nödvändiga teoretiska kunskaper. Uppfylls inte dessa krav skall dykaren rekommenderas att genomgå ny dykkurs på lämplig nivå.
Anmälningar, information angående kurser, priser m.m. får du om du ringer den ansvarige i Utbildningssektionen.