Meny

bild


Som deltagare vid aktiviteter anordnade av Ungdomssektionen får du lära dig att dyka med mask/cyklop och snorkel. 

Fridykning är ingen dyr eller svårtillgänglig sport. Det du behöver är fenor, mask och snorkel (finns även att låna). Den kan utövas av alla, oavsett ålder och tidigare erfarenheter. Det handlar om att dyka på sina egna villkor.


Vi tränar på måndagar i Lögarängsbadet och det finns flera certifikat att ta inom fridykningen.

Måndagar har vi bokade tider 19.00 till 21.00.


Snorkeldiplom

Fridykare som har teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter nödvändiga för grundläggande simfärdighet utan utrustning och färdigheter inom fridykning.

Diplomet är anpassat för elever från 7 år.

Elevens kunskaper och färdigheter skall bedömas under kursens gång. Diplom kan endast utfärdas om eleven bedömts uppfylla minimikraven.

För att kvalificera sig för Snorkeldiplom Brons skall eleven under kursens lopp visa sig behärska följande:

• Simfärdighet utan utrustning.
• färdigheter inom fridykning.


Anmälningar, information angående kurser, priser m.m. får du om du ringer den ansvarige i Ungdomssektionen.