Meny

bild

Klubbmästerskap undervattensfoto 2023

VSDK Mollusca återupptar mästerskap i undervattensfotografering som har legat vilande i 30 år (om man får tro markeringarna i vandringspriset). Tävlingen pågår hela 2023 men bilderna ska skickas in under december 2023 (senast 2023-12-31). Alla medlemmar är välkomna att tävla. Bilderna skickas in till fototavling_2023@vsdk-mollusca.org se mer om inskick av bilderna nedan.

Regler
• Deltagande i klubbmästerskap kräver medlemskap i VSDK Mollusca
• Alla medlemmar är välkomna att deltaga
• Bilderna måste vara fotograferade under vatten hav, sjö, älv etc
• All motiv måste fotograferade i sin naturliga miljö. Djur, växter mm som är fotograferade i fångenskap får inte deltaga.
• Tävlingen avser endast stillbilder. Med stillbild avses här en bild som är baserad på information från en (1) bildsensorutläsning. Dubbelexponering och andra typer av montage ingår inte i tävlingens definition av stillbild.
• Tävlande har rätt att utnyttja valfri typ av undervattenskamera eller kamera i undervattenshus. Det är tillåtet att använda valfritt antal blixtar eller lampor. Färgat ljus och filter av alla slag är tillåtna. Alla typer av kameror deltar på samma villkor.
• Bildbehandling i Photoshop, Lightroom mm är begränsat tillåten. Ändra exponering, beskärning, färger, brusreducering, vitbalans, färgtemperatur, kontrast, konvertera till svart/vit och rotera bilden mm är tillåtet. Manipulering av bilden ex kloning, retuschering, borttagning eller tillägg av bildobjekt är inte tillåtet.
• Filformat JPEG format Maxbredd 1920 pixlar och maxhöjd 1080 pixlar. Även andra beskärningsformat är tillåtna ex kvadratiskt format men då ska upplösningen vara 1080*1080.
• Bildfilerna ska inte innehålla metadata som fotografens namn, kontaktinfo och copyrightinformation med syfte att juryn inte ska se vem som tagit bilden.
• Fotografer kan tävla med max 2 bilder i varje kategori.
• Bilder får bara tävla i en kategori.
• Bilder får vara publicerade tidigare i tex sociala medier.
• Bilder som deltar i tävlingen skall vara tagna inom de senaste tre åren, dvs 2023 tillåts bilder tagna under 2021, 2022 och 2023.

Bilder som inte följer reglerna kommer att diskvalificeras.

Tävlingskategorier
A. Makro
B. Normal/Vidvinkel utan dykare. Ingen dykare får förekomma i bilden.
C. Bild med dykare. Dykare ska, helt eller delvis, synas i bilden.

Inskickning av filer/bilder
Bilderna skickas in till fototavling_2023@vsdk-mollusca.org under perioden 2023-12-01--2023-12-31.
Sista dag att skicka in bilder är 2023-12-31 kl 23.59.

Filerna döps enligt särskilt utskickat direktiv (skickas ut senare) men kortfattat kommer filnamnet bestå av en bokstav (kategori) och en siffra (kopplingen till fotograf). Som exempel kan en bild i makroklassen få filnamnet A21.jpeg

Poängsättning
Jurymedlemmarna arbetar individuellt och oberoende av varandra. Just nu är det endast en jurymedlem men fler kan tillkomma.

Det kommer finnas en tävlingssekreterare (Lennart Berg) vars primära ansvar är att avidentifiera bilderna och göra dom tillgängliga för bedömning. Tävlingssekreteraren sammanställer även resultaten samt skickar ut det särskilda direktivet för bildfilernas benämning. Tävlingssekreteraren deltager inte i tävlingen.

Varje bild bedöms enligt tre värdeaxlar: teknisk kvalitet, komposition och innehåll (budskap, kreativitet, originalitet). Varje bild ges oberoende av var och en av jurymedlemmarna poäng enligt följande:
• Innehåll 1–5 poäng
• Komposition 1–5 poäng
• Teknisk kvalitet 1–5 poäng

Varje bild i respektive kategori är med och tävlar om medaljplatserna i bildkategorin.
Årets bild utses från någon av kategorivinnarna. Den fotograf som tagit årets bild blir klubbsegrare och får också montera namnskylt på klubbens vandringspris.

Redovisning av tävlingsresultat
Tävlingsresultat och utdelning av priser sker i samband med årsmötet våren (mars) 2024.


Införd 2023-01-14
bild